PBH arkitektorisk belysning

 • Holophane, 1200 m/u LED

 • Holophane, 1200 Mini m/u LED

 • Holophane, 2100 m/u LED

 • Holophane, 3600 Suolo

 • Holophane, Bali Applique m/u LED

 • Holophane, Mini Spring m/u LED

 • Holophane, Other architectural luminaires

 • Holophane, Spot 100 m/u LED

 • Holophane, Spot 200 m/u LED

 • Holophane, Spring m/u LED

 • Holophane, Steel 200 m/u LED

 • Holophane, Steel 360

 • Holophane, Tetra Applique 75, 140 & 200 m/u LED

 • Holophane, Tetra Deco 75 & 140 m/u LED

 • Holophane, Tetra Parco I m/u LED

 • Holophane, Tetra Parco II m/u LED