PBH arkitektorisk belysning

  • Holophane, 1200 m/u LED

  • Holophane, 1200 Mini m/u LED

  • Holophane, 2100 m/u LED

  • Holophane, 3600 Suolo

  • Holophane, Bali Applique m/u LED

  • Holophane, Mini Spring m/u LED

  • Holophane, Other architectural luminaires

  • Holophane, Spot 100 m/u LED