Firmaet ble opprettet i august 2001 av Arne Evensen.
I tillegg til Arne, som er daglig leder, finnes det en regnskapsmedarbeider.
Hensikten med å drive firmaet er å tilfredsstille bedrifter og det
offentlige med riktig løsning ut fra hvilke krav de måtte ha.

AE Lighting AS ønsker å fokusere på energi og vedlikehold etter å
ha fullført et lysprosjekt på en tilfredsstillende måte.
Et kundeforhold skapes og opprettholdes ved gjensidig tillit.

Velkommen!